Üstünlük

Dəmir məftil istehsalçısı

LED immersion 3D stereoskopik ekran

• İmmersiv Təcrübə.

• İnteraktivlik.

• Canlı atmosfer.